Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zakład Kanalizacji

Happening Ekologiczny

Email Drukuj PDF

W piątek, 12 maja 2017 roku przy ulicy Szerokiej w Grodzisku Wielkopolskim odbył się Happening Ekologiczny. Celem akcji jest propagowanie wśród mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego działań związanych z ochroną środowiska min. wymiana baterii na kwiaty, jak prawidłowo segregować odpady. Dla przedszkolaków i uczniów była to ciekawa lekcja o potrzebie zadbania o środowisko naturalne, zachęcając do zachowań proekologicznych.

Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przy współpracy z Klubem „Ekosłowak”, działającym przy Liceum Ogólnokształcącym oraz przy wsparciu uczniów szkół podstawowych oraz  grodziskich przedszkolaków.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne również miało swoje stoisko, na którym można się było dowiedzieć jak pracuje grodziska oczyszczalnia ścieków, poznać zasadę działania kamery do inspekcji kanałów sanitarnych oraz stać się na chwilę jej operatorem. Można było również sprawdzić swoją wiedzę ekologiczną odpowiadając na pytania lub rozwiązują rebus ekologiczny otrzymując w zamian drobny upominek.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i liczny udział w konkursach.

 

Zawiadomienie

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 16.11.2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim w związku z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami w Grodzisku Wielkopolskim rejon ul. Atletycznej, informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informujemy, że warunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wydaje Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kościańska 32, pokój nr 3, tel. 61 44 47 186 wew. 220.

 

Wniosek do pobrania:
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Poprawiony: środa, 16 listopada 2016 05:44
 

Happening Ekologiczny

Email Drukuj PDF

W piątek, 20 maja 2016 roku przy ulicy Szerokiej w Grodzisku Wielkopolskim odbył się już po raz 6 Happening Ekologiczny. Celem akcji jest przypomnienie mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego o potrzebie zadbania o środowisko naturalne, zachęcając do zachowań proekologicznych.

Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przy współpracy z Klubem „Ekosłowak”, działającym przy Liceum Ogólnokształcącym oraz przy wsparciu szkół podstawowych oraz grodziskiego przedszkola gminnego.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne również miało swoje stoisko prezentujące kolejne etapy oczyszczani ścieków na naszej grodziskiej oczyszczalni ścieków, a także zestaw do inspekcji kanałów sanitarnych.

 

Relacja z "Dni otwartych"

Email Drukuj PDF

W dniu 13 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. została zaproszona do zwiedzania grodziskiej oczyszczalni ścieków, której rozbudowa i modernizacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zobaczyć poszczególne etapy oczyszczania ścieków: mechaniczne i biologiczne. Była to dla nich lekcja, która łączyła w sobie różne dziedziny nauki.

Wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę w krótkich quizach przygotowanych przez pracowników oczyszczalni i zdobyć nagrody w postaci roślin.

Poniżej przedstawiamy fotograficzną relację z wydarzenia.

 

Wyniki badań ścieków

Email Drukuj PDF

Zestawienie jakości ścieków oczyszczonych w roku 2015

Stężenia w ściekach oczyszczonych za rok 2015
BZT5 ChZT Zawiesina Azot og. Fosfor og. suma chlorki i siarczanów
styczeń 4,15 48 10,95 5,53 0,14 1117
luty 4,35 39 13 1,955 0,155 552,5
marzec 4,6 40 9,1 5,89 0,155 599,5
kwiecień 4,3 46 9,6 9,785 0,235 355,7
maj 2,65 30,5 5 8,82 0,06 271,15
czerwiec 3,05 35 8,9 5,325 0,16 294,75
lipiec 2,5 31 2,3 6,835 0,17 343
sierpień 2,55 35 4,7 6,9 0,14 439,5
wrzesień 4,5 39,5 8,2 5,505 0,415 264,4
październik 3 33,5 2,6 5,02 0,125 259,95
listopad 5,65 48,5 11,05 7,67 0,14 297,55
grudzień 2,25 30 6 5,775 0,125 190,85
Razem 43,55 456 91,4 75,01 2,02 4985,85
Średnia m-c 3,63 38 7,62 6,25 0,17 415,49
dopuszczalne max. w/g pozw. 15 125 35 15 2 1500

Katalog z wynikami badań ścieków

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2016 08:43
 


Strona 1 z 2