Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Targowisko

Zamknięcie Targowiska Miejskiego

Email Drukuj PDF

Informacja dotycząca zamknięcia Targowiska Miejskiego w Grodzisku Wlkp.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzonymi od dnia 25 marca 2020 r. przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ograniczeniami zgromadzeń większych niż dwie osoby oraz obecnej w Polsce sytuacji epidemiologicznej wynikającej z zagrożenia zarażenia się koronawirusem SARS CoV-2, wprowadza się całkowity zakaz handlu na Targowisku Miejskim przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wlkp. od dnia 25.03.2020 r. do odwołania.

 

Zarządzenie w sprawie targowiska miejskiego

Email Drukuj PDF

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam, co następuje:

§1

 1. Z dniem 17 marca 2020 r. wprowadzam zakaz handlu na targowisku miejskim położonym przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.
 2. Zakaz obowiązuje do odwołania.
 3. Osoby prowadzące handel mają obowiązek ustawiać swoje stanowiska w sposób wskazany przez administratora targowiska.

§2

Osoby prowadzące handel wbrew zakazowi lub nie stosujące się do poleceń administratora targowiska podlegają karze grzywny do 1.000,00 złotych wymierzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Cennik opłat targowych

Email Drukuj PDF

Wersja PDF Wersja PDF

Od dnia 11.05.2017 r., na podstawie Uchwały nr XXXII/222/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski, zmieniono stawki opłat.

Ustala się stawki opłat za rezerwację na targowisku miejskim w wysokości:

1) dla handlujących artykułami spożywczymi
20,00 zł + należny podatek VAT
2) dla handlujących artykułami przemysłowymi 26,00 zł + należny podatek VAT

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1) za sprzedaż artykułów przemysłowych, przemysłowo-spożywczych:
a) z samochodu ciężarowego, ciągników rolniczych lub przy parkowanym pojeździe:
47,00 zł
b) z samochodu osobowego lub przy parkowanym pojeździe: 38,00 zł
c) ze straganu, stolika lub z ziemi: 26,00 zł
2) za sprzedaż artykułów spożywczych:
a) z samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego lub przy parkowanym pojeździe: 38,00 zł
b) z samochodu osobowego lub przy parkowanym pojeździe: 31,00 zł
c) ze straganu, stolika lub z ziemi: 26,00 zł
3) za sprzedaż wyłącznie ziemiopłodów i płodów rolnych oraz kwiatów:
a) z samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego lub przy parkowanym pojeździe: 31,00 zł
b) z samochodu osobowego lub przy parkowanym pojeździe: 26,00 zł
c) ze stolika, straganu lub z ziemi: 16,00 zł
d) przy drobnej sprzedaży z ręki lub kosza: 8,00 zł

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Poprawiony: środa, 10 maja 2017 06:45
 

Targowisko

Email Drukuj PDF
Z dniem 01.05.2007 r., zgodnie z umową zawartą z Urzędem Miejskim w Grodzisku Wlkp., na podstawie uchwały Rady Miejskiej, Miejski Zakład Komunalny (obecnie Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.) przejął obowiązki administratora oraz inkasenta na Targowisku Miejskim w Grodzisku Wlkp.
Na przestrzeni miesiąca kwietnia 2007 r. w celu przystosowania terenu dotychczasowego targowiska położonego przy ul. Sienkiewicza dla potrzeb prowadzenia handlu zgodnie z zasadami prawa miejscowego przeprowadzono następujące prace:
 • wytyczono i ponumerowano stanowiska przeznaczone na stoiska handlowe oraz wjazdy,
 • wyznaczono miejsca parkingowe,
 • uzupełniono ubytki w płytach oraz pozbruku,
 • ustawiono tablice informacyjne zawierające regulamin korzystania z targowiska oraz ostrzeżenia dotyczące zakazu wyprowadzania psów,
 • zamontowano stojaki do rowerów,
 • ustawiono parkan oddzielający teren targowiska od linii kolejowej,
 • dokonano wysadzenia brakujących drzewostanów w pasie oddzielającym parkingi od placu handlowego oraz zostały wykonane kwietniki przy wjazdach na teren targowiska.
Targowisko miejskie

Wykaz stanowisk:

Rozmieszczenie stanowisk
Poprawiony: środa, 23 lipca 2008 05:53
 

Regulamin Targowiska

Email Drukuj PDF
REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

 

§ 1.
Regulamin określa zasady korzystania z targowiska Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

§ 2.
 1. Targowisko miejskie w Grodzisku Wielkopolskim, zwane dalej targowiskiem, zlokalizowane jest przy ulicy Sienkiewicza. Teren targowiska wyznaczają tablice z napisem: „Targowisko miejskie w Grodzisku Wielkopolskim”
 2. Administratorem targowiska, zwanym dalej administratorem, jest przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa o obsługę targowiska.
 3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.

Poprawiony: środa, 17 maja 2017 06:02 Więcej…