Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zakład Wodociągów

Nowe wnioski

Email Drukuj PDF

W związku ze zmianą przepisów, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. wprowadza od 1 lutego 2021 r. nowe druki wniosków:

wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowe/kanalizacyjnej (wersja edytowalna)

- wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków (wersja edytowalna).

Poprawiony: środa, 17 lutego 2021 12:20
 

Odczyty wodomierzy

Email Drukuj PDF

Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, że w trosce o zdrowie klientów oraz pracowników firmy, nie będą dokonywane ręczne odczyty wodomierzy u indywidualnych odbiorców. Wszędzie tam, gdzie na ma możliwości dokonania odczytu drogą radiową, bądź z uwagi na awarię nakładki radiowej odczyt nie został zapisany, faktury zostaną wystawione według średniego zużycia z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

 

Taryfa 2018

Email Drukuj PDF

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją PO.RET.070.280.2.2018.ZG zatwierdziło "Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski".

Taryfa obowiązuje od 11.06.2018 r.

Tekst zatwierdzonej Taryfy.

 

Apel o oszczędzanie wody

Email Drukuj PDF

Apel o oszczędzanie wody

 

W związku z zapowiadaną długotrwałą suszą, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy o oszczędne gospodarowanie wodą wodociągową.

System zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski nie jest w stanie wyprodukować i dostarczyć więcej wody.

Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia w sieci i doprowadzić do przerw w jej dostawach.

Co można zrobić…

- podlewaj ogródek warzywny konewką - zaoszczędzisz wodę bez obawy straty plonów,

- magazynuj wodę deszczową i wykorzystuj ją do podlewania,

- podlewaj trawniki co drugi dzień a nie dwa razy dziennie - Twoje trawniki mocno nie ucierpią a dasz szansę by wodę mieli wszyscy,

Mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców liczymy na zrozumienie  i dostosowanie się do powyższych zaleceń.

 

Poprawiony: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 08:05
 

Apel o podpisywanie umów

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 03.02.2020 r.

Posiadasz przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne, bądź zakupiłeś lub wynająłeś mieszkanie, a nie masz podpisanej umowy na dostarczanie wody i odprowadzania ścieków, lub jest ona zawarta z inną osobą. Niezwłoczne zgłoś się do siedziby Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Kościńskiej 32 w celu uregulowania stanu prawnego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, biuro nr 3.

Brak umowy na dostarczanie wody i odbioru ścieków grozi konsekwencjami prawnymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Art. 6.1. Dostarczanie wody lub odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcjonowania metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2020 06:51
 
Strona 1 z 3