Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zakład Wodociągów

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Email Drukuj PDF

Wersja PDF Wersja PDF

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

(zwany dalej „Regulaminem”)

Rozdział 1.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych działających na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poprawiony: wtorek, 09 października 2018 08:54 Więcej…
 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwaliła "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski" (uchwała nr LIV/363/2018).

 

Taryfa 2018

Email Drukuj PDF

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją PO.RET.070.280.2.2018.ZG zatwierdziło "Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski".

Taryfa obowiązuje od 11.06.2018 r.

Tekst zatwierdzonej Taryfy.

 

Rozbudowa SUW Woźniki

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje inwestycję pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  w Woźnikach, która obejmuje m.in.: remont budynku technologicznego, zbiornik wyrównawczy 2x150 m3; remont odstojnika popłuczyn, modernizację studni S-2 oraz nową studnię S-2A.

W wyniku realizacji inwestycji polepszy się jakość wody uzdatnianej na stacji w Woźnikach.

Inwestycję realizuje firma ”HYDRO PARTNER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z Leszna.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na lipiec 2018 roku.

Wartość inwestycji wynosi netto 1 732 120,86 z czego kwota 1 279 356,00 zł stanowi dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 523/U/400/349/2017.

 

Wyniki badań wody

Email Drukuj PDF
Informacja o jakości wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Grodzisku Wlkp. (ul. Mikołajczyka)
Rodzaj próbki: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I BAKTERIOLOGICZNE

Oznaczany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna

Wyniki badań
2018-08-20

Grodzisk Wlkp.
SUW ul. Mikołajczyka
Odczyn (pH) - 6,5 - 9,5 7,5
Przewodność elektryczna właściwa (PEW) µS/cm ≤ 2500 430
Mangan (Mn) µg/l ≤ 50 4,6
Żelazo µg/l ≤ 200 < 60,0
Mętność NTU ≤ 1 < 0,10
Barwa mgPt/l ≤ 15 < 5
Zapach TON 1 - 5 < 1
Smak TFN 1 - 8 < 1
Chlor wolny mg/l ≤ 0,3 0,05
Amonowy jon (NH4+) mg/l ≤ 0,5 < 0,04
Azotany (NO3-) mg/l ≤ 50 < 4,50
Azotyny (NO2-) mg/l ≤ 0,5 < 0,03
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0

TWARDOŚĆ WODY

Norma Polska: max 500 mg CaCO3/l = 10 mval/l = 200 mg Ca+2/l = 5 mililoli Ca = 28 o niem (dH) = 50 o franc. = 35 o ang
Data Miejscowość mg CaCO3/L mval/L mg Ca+2/L milimol Ca/ L o niem. (dH) o franc. o ang.
2016-12-14 Grodzisk Wlkp. 226 4,52 90,40
2,26 12,66 22,60 15,82
2016-06-15 Grodzisk Wlkp. 246 4,92 98,40
2,46 13,78 24,60 17,22
2016-04-13 Grodzisk Wlkp. 190 3,80 76,00 1,90 10,64 19,00 13,30
2016-02-23 Grodzisk Wlkp. 248 4,96 99,20 2,48 13,89 24,80 17,36
2016-11-26 Woźniki 244
4,88 97,60 2,44 13,66 24,40 17,08
2016-07-13 Woźniki 280 5,06 112,00 2,80 15,68 28,00 19,60
2016-03-16 Woźniki 209 4,18 83,60 2,09 11,70 20,90 14,63
2015-12-14 Czarna Wieś
224 4,48 89,60 2,24 12,54 22,40 15,68
2016-04-13 Czarna Wieś 208 4,16 83,20 2,08 11,65 20,80 14,56
2016-12-14 Kąkolewo 208 4,16 83,20 2,08 11,56 20,80 14,56
2016-04-13 Kąkolewo 180 3,60 72,00 1,80 10,08 18,00 12,60

Katalog z wynikami badań wody i ścieków

Poprawiony: czwartek, 06 września 2018 11:13
 
Strona 1 z 3