Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zakład Wodociągów

Taryfa 2018

Email Drukuj PDF

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją PO.RET.070.280.2.2018.ZG zatwierdziło "Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski".

Taryfa obowiązuje od 11.06.2018 r.

Tekst zatwierdzonej Taryfy.

 

Rozbudowa SUW Woźniki

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje inwestycję pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  w Woźnikach, która obejmuje m.in.: remont budynku technologicznego, zbiornik wyrównawczy 2x150 m3; remont odstojnika popłuczyn, modernizację studni S-2 oraz nową studnię S-2A.

W wyniku realizacji inwestycji polepszy się jakość wody uzdatnianej na stacji w Woźnikach.

Inwestycję realizuje firma ”HYDRO PARTNER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z Leszna.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na lipiec 2018 roku.

Wartość inwestycji wynosi netto 1 732 120,86 z czego kwota 1 279 356,00 zł stanowi dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 523/U/400/349/2017.

 

Taryfa 2017

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. informuje, że Rada Miejska Grodziska Wielkopolskiego uchwałą nr XXXI/214/2017 z dnia 23 marca 2017 r. zatwierdziła

 

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

w następującej wysokości:

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

 

L.p.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto
(8% VAT)

Jednostka
miary

1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,07

3,32

zł/m3

2

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym jednomiesięcznym

5,95

6,43

zł/m-c odb.

3

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym

3,45

3,73

zł/m-c odb.

4

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym rozliczanym ryczałtowo

3,15

3,40

zł/m-c odb.

5

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym za odczyt w lokalach w budynkach wielolokalowych

2,52

2,72

zł/m-c odb.

6

Opłata za rozliczenie podliczników

2,00

2,16

zł/odczyt

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

 

L.p.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto
(8% VAT)

Jednostka
miary

1

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

7,06

7,62

zł/m3

2

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym jednomiesięcznym

5,95

6,43

zł/m-c odb.

3

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym

3,45

3,73

zł/m-c odb.

4

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym rozliczanym ryczałtowo

3,15

3,40

zł/m-c odb.

5

Stawka opłaty abonamentowej z okresem rozliczeniowym dwumiesięcznym za odczyt w lokalach w budynkach wielolokalowych

2,52

2,72

zł/m-c odb.

6

Opłata za rozliczenie podliczników

2,00

2,16

zł/odczyt

7

Opłata za ładunek ponadnormatywny dla
ścieków przekraczających warunki zrzutu
na oczyszczalnię

a) za 1kg BZT5
b) za 1 kg ChZT
c) za 1kg zawiesiny ogólnej
7,57
5,30
15,13
8,18
5,72
16,34
zł/kg
zł/kg
zł/kg

 

Opłata za podłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

 

L.p.

Opłata

Cena netto

Cena brutto
(23% VAT)

Jednostka
miary

1

Za odbiór przyłącza wodociągowego

100,00

123,00

zł/przyłącze

2

Za odbiór przyłącza kanalizacyjnego

100,00

123,00

zł/przyłącze

 

Powyższe stawki taryfowe będą obowiązywać na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Zarząd

Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Spółka z o. o.

Poprawiony: poniedziałek, 27 marca 2017 04:21
 

Wymiana hydrantów

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 2016.02.23

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, że w okresie od początku roku do 15 lutego przeprowadziło akcję wymiany i uzupełnienia hydrantów do celów p.-poż.
Na terenach przy Szkołach Podstawowych i Przedszkolu Gminnym ustawiono nietypowe hydranty - Pawełki.
Lokalizacje hydrantów:
- ul. Składowa,
- ul. Staszica (za cmentarzem),
- ul. Szkolna (plac zabaw Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały),
- ul. Olimpijska,
- Grąblewo (przy Szkole Podstawowej),
- ul. Mikołajczyka,
- ul. Kąkolewska (od Jabłoniowej),
- Kąkolewo (teren Szkoły Podstawowej).

 

Wyniki badań wody

Email Drukuj PDF
Informacja o jakości wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Grodzisku Wlkp. (ul. Mikołajczyka)
Rodzaj próbki: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I BAKTERIOLOGICZNE

Oznaczany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna

Wyniki badań
2018-02-19

Grodzisk Wlkp.
SUW ul. Mikołajczyka
Odczyn (pH) - 6,5 - 9,5 7,8
Przewodność elektryczna właściwa (PEW) µS/cm ≤ 2500 442
Mangan (Mn) µg/l ≤ 50 < 4,0
Żelazo µg/l ≤ 200 < 60,0
Mętność NTU ≤ 1 < 0,10
Barwa mgPt/l ≤ 15 < 5
Zapach TON 1 - 5 < 1
Smak TFN 1 - 8 < 1
Chlor wolny mg/l ≤ 0,3 0,09
Amonowy jon (NH4+) mg/l ≤ 0,5 < 0,04
Azotany (NO3-) mg/l ≤ 50 < 4,50
Azotyny (NO2-) mg/l ≤ 0,5 < 0,03
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0

TWARDOŚĆ WODY

Norma Polska: max 500 mg CaCO3/l = 10 mval/l = 200 mg Ca+2/l = 5 mililoli Ca = 28 o niem (dH) = 50 o franc. = 35 o ang
Data Miejscowość mg CaCO3/L mval/L mg Ca+2/L milimol Ca/ L o niem. (dH) o franc. o ang.
2016-12-14 Grodzisk Wlkp. 226 4,52 90,40
2,26 12,66 22,60 15,82
2016-06-15 Grodzisk Wlkp. 246 4,92 98,40
2,46 13,78 24,60 17,22
2016-04-13 Grodzisk Wlkp. 190 3,80 76,00 1,90 10,64 19,00 13,30
2016-02-23 Grodzisk Wlkp. 248 4,96 99,20 2,48 13,89 24,80 17,36
2016-11-26 Woźniki 244
4,88 97,60 2,44 13,66 24,40 17,08
2016-07-13 Woźniki 280 5,06 112,00 2,80 15,68 28,00 19,60
2016-03-16 Woźniki 209 4,18 83,60 2,09 11,70 20,90 14,63
2015-12-14 Czarna Wieś
224 4,48 89,60 2,24 12,54 22,40 15,68
2016-04-13 Czarna Wieś 208 4,16 83,20 2,08 11,65 20,80 14,56
2016-12-14 Kąkolewo 208 4,16 83,20 2,08 11,56 20,80 14,56
2016-04-13 Kąkolewo 180 3,60 72,00 1,80 10,08 18,00 12,60

Katalog z wynikami badań wody i ścieków

Poprawiony: piątek, 30 marca 2018 10:10
 
Strona 1 z 3