Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zakład Usług Komunalnych

Nabór na stanowisko Pracownik drogowy - Kierowca samochodu ciężarowego Kat. C

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

Pracownik drogowy - Kierowca samochodu ciężarowego Kat. C

Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski., ul. Kościańska 32

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii C,

 • aktualne szkolenie dla osób kierujących samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 tony,

 • wykształcenie zawodowe lub techniczne,

 • doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku min 1 rok,

 • znajomość przepisów czasu pracy kierowców oraz obsługi tachografów,

 • samodzielność, dyspozycyjność i motywacja do pracy,

 • odpowiedzialność i zaangażowanie,

 • dokładność i rzetelność,

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

 • udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje,

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń,

 • wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,

 • pakiet świadczeń socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • w okresie zimowym bony regeneracyjne,

 • wpłatę dodatkową do PPK finansowaną przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

 

 • CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej – informacje, o których mowa w 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Aplikacyjne należy złożyć do dnia 30.11.2020 r.

 

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. ,ul. Kościańska 32 62-065 Grodzisk Wielkopolski, przesłać na adres email mz@gpk.biz.pl lub złożyć za pośrednictwem portalu olx.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałki do piątku w:

- dziale kadr i płac pod numerem tel. 61 44 47 186 wew. 213 w godzinach od 7.00 do 10.00 lub wysyłać pytania na adres: magdalena.zieleskiewicz@gpk.biz.pl

- dziale usług miejskich pod numerem 660 549 320 w godzinach od 7.00 do 15.00 lub wysyłać pytania na adres: leszek.pawlak@gpk.biz.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065), przy ul. Kościańskiej 32. Z administratorem można skontaktować się mailowo:biuro@gpk.biz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@grodzisk.wlkp.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji – dokumenty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca po zakończonej rekrutacji, w przypadku ich nieodebrania,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.


Poprawiony: czwartek, 19 listopada 2020 12:27