Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki badań ścieków

Email Drukuj PDF

Zestawienie jakości ścieków oczyszczonych w roku 2015

Stężenia w ściekach oczyszczonych za rok 2015
BZT5 ChZT Zawiesina Azot og. Fosfor og. suma chlorki i siarczanów
styczeń 4,15 48 10,95 5,53 0,14 1117
luty 4,35 39 13 1,955 0,155 552,5
marzec 4,6 40 9,1 5,89 0,155 599,5
kwiecień 4,3 46 9,6 9,785 0,235 355,7
maj 2,65 30,5 5 8,82 0,06 271,15
czerwiec 3,05 35 8,9 5,325 0,16 294,75
lipiec 2,5 31 2,3 6,835 0,17 343
sierpień 2,55 35 4,7 6,9 0,14 439,5
wrzesień 4,5 39,5 8,2 5,505 0,415 264,4
październik 3 33,5 2,6 5,02 0,125 259,95
listopad 5,65 48,5 11,05 7,67 0,14 297,55
grudzień 2,25 30 6 5,775 0,125 190,85
Razem 43,55 456 91,4 75,01 2,02 4985,85
Średnia m-c 3,63 38 7,62 6,25 0,17 415,49
dopuszczalne max. w/g pozw. 15 125 35 15 2 1500

Katalog z wynikami badań ścieków

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2016 08:43