Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki badania wody

Email Drukuj PDF
Informacja o jakości wody pitnej na stacjach uzdatniania w Grodzisku Wlkp. (ul. Mikołajczyka), Czarnej Wsi, Woźnikach i Kąkolewie
Rodzaj próbki: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I BAKTERIOLOGICZNE

L.p.

Oznaczany parametr

Jednostka

Wartość dopuszczalna

Wyniki badań

Grodzisk Wlkp.
SUW ul. Mikołajczyka

SUW
Woźniki

SUW
Czarna Wieś

SUW
Kąkolewo

1

Odczyn

pH

6,5 - 9,5

7,5

7,5

7,8

7,7

2

Przewodność elektryczna właściwa (PEW)

µS/cm

≤ 2500

420

480

410

380

3

Mangan (Mn)

µg/l

≤ 50

< 4

86,7

24,9

155

4

Żelazo

µg/l

≤ 200

69

< 60

< 60

233

5

Mętność

NTU

≤ 1

0,32

0,29

0,23

0,53

6

Barwa

mgPt/l

≤ 15

< 5

< 5

< 5

5

7

Zapach

TON

1 - 5

1

1

1

1

8

Smak

TFN

1 - 8

1

1

1

1

9

Chlor wolny

mg/l

≤ 0,3

< 0,05

0,10

0,15

< 0,05

10

Amonowy jon (NH4+)

mg/l

≤ 0,5

< 0,05

0,12

< 0,05

0,15

11

Azotany (NO3-)

mg/l

≤ 50

< 4,50

< 4,50

< 4,50

< 4,50

12

Azotyny (NO2-)

mg/l

≤ 0,5

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

13

Enterokoki kałowe

jtk/100ml

0

0

0

0

0

14

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

0

0

0

15

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

0

0

0

 

TWARDOŚĆ WODY

Norma Polska: max 500 mg CaCO3/l = 10 mval/l = 200 mg Ca+2/l = 5 mililoli Ca = 28 o niem (dH) = 50 o franc. = 35 o ang

 

Data mg CaCO3/L mval/L mg Ca+2/L milimol Ca/ L o niem. (dH) o franc. o ang. Skala
2012-07-04 218 4,36 87,20 2,18 12,21 21,80 15,26 średnio twarda


Katalog z wynikami badań

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2016 07:55