Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przyłączenie do sieci wod.-kan.

Email Drukuj PDF

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

WYMAGANIA:

 1. Wystąpić do Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.- kan. Podanie powinno zawierać:
  • pisemny wniosek,     PDF     RTF
  • 3 egzemplarze aktualnego podkładu geodezyjnego w skali 1:500 obejmującego 30 metrowy teren wokół działki wraz z nazwą ulicy oraz rzędnymi (mapa do celów projektowych).
 2. Wniosek z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta GPK (pokój nr 3).
 3. Zlecić opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wod.-kan. wybranemu przez siebie projektantowi.
 4. Przedlożyć projekt budowlany do uzgodnienia w GPK w Biurze Obsługi Klienta.
 5. Zgłosić w Biurze Obsługi Klienta:
  • przystąpienie do robót instalacyjno - montażowych,
  • roboty zanikowe oraz próbę szczelności (w stanie odkrytym),
  • odbiór techniczny przyłącza (załączając geodezyjną inwentaryzację powykonawczą).
 6. Podpisać protokół odbioru technicznego (protokół podpisuje inwestor, wykonawca i przedstawiciel GPK).
 7. Podpisać umowę z GPK o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
Poprawiony: środa, 23 lipca 2008 12:54