Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki oczyszczalni

Email Drukuj PDF

Oczyszczalnia Ścieków w Grodzisku Wlkp. w 2013 r. oczyściła łącznie 1 144 032 m3 ścieków, w tym 347 994 m3 ścieków przemysłowych, 477 892 m3 ścieków komunalnych i 134 907 m3 ścieków własnych, napływ wód infiltracyjnych i opadowych wyniósł 183 238 m3.

Poniżej zestawiono wyniki analiz ścieków oczyszczonych:

Rok

Oznaczenie laboratoryjne

[mg/l]

Wyniki analiz (stężenie) w ściekach surowych

[mg/l]

Wyniki analiz (stężenie) w ściekach oczyszczonych

[mg/l]

Dopuszczalne stężenie w ściekach oczyszczonych

[mg/l]

Redukcja ładunków w ściekach

[%]

2013

BZT5

753,8

3,01

15

99,52

ChZTCr

1402,6

36

125

97,14

Azot ogólny

65,8

6,93

15

89,69

Fosfor ogólny

11,7

0,17

2

98,51

Zawiesina ogólna

353,8

6,23

35

99,51

2012

BZT5

687,3

3,13

15

99,51

ChZTCr

1372,8

34,42

125

97,02

Azot ogólny

68,5

9,48

15

80,82

Fosfor ogólny

11,1

0,21

2

97,95

Zawiesina ogólna

362,8

6,08

35

97,66

2011

BZT5

912,1

3,13

15

 

ChZTCr

1598,8

34,42

125

 

Azot ogólny

114,1

9,48

15

 

Fosfor ogólny

16,2

0,21

2

 

Zawiesina ogólna

583,7

6,08

35

 

Wnioski z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych

W okresie przeprowadzania analiz oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Wlkp. pracowała w sposób prawidłowy. Wyniki analiz ścieków oczyszczonych dla wszystkich wykonanych prób i analiz były niższe od wartości dopuszczalnych.

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2016 08:37