Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja dot. Targowiska

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 08.05.2020 r.

Informacja Administratora Targowiska dotycząca zasad rozmieszczenia stoisk handlowych oraz klientów dokonujących zakupy w okresie pandemii na
Targowisku Miejskim  w Grodzisku Wlkp.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zobowiązuje sprzedawców i klientów do bezwzględnego stosowania się do zasad prowadzenia handlu na placu targowym tzn.:

 

 1. Stosować się do poleceń obsługi targowiska w związku z przydziałem miejsc do handlu.
 2. W przydziale miejsc pierwszeństwo nabywają sprzedawcy, którzy posiadali rezerwację miejsc targowych przed stanem pandemii.
 3. Pomiędzy stanowiskami zachować odległość min. 2 metrów wolnej powierzchni.
 4. Sprzedający powinien zwracać uwagę kupującym,  którzy nie stosują się do zachowania dystansu 2 m pomiędzy innymi osobami.
 5. Sprzedający mają obowiązek stosować środki dezynfekcyjne, rękawiczki oraz maseczki zakrywające usta i nos.
 6. Produkty winny byś pakowane i podawane przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z towarami.
 7. Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
 8. Do obowiązków należy pozostawienie zajmowanego stanowiska w należytym porządku.
 9. Wszelkie odpady po sprzedaży towarów sprzedający ma obowiązek zabrać.
 10. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
 11. Zachować bezpieczną odległość klient - sprzedawca, sprzedawca - sprzedawca (min. 1,5 m)
 12. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.
 13. Klienci powinni przychodzić z listą zakupów w celu zapewnienia szybszej rotacji osób korzystających z placu targowego.
 14. Klienci mają obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek oraz dezynfekcji rąk na wejściach.
 15. Przymierzalnia na targowisku będzie nieczynna.
 16. Stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących oraz wytycznych ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i przestrzeganie podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych.

 

UWAGA!
Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie żywnością!

 

Nie stosowanie się do zaleceń Administratora grozi utratą miejsc do handlu w następnych terminach.