Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obwieszczenie ws. targowiska

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2020 roku


w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Na podstawie art.41 ust.2 w związku z art.40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r poz.506 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Z dniem 12 maja 2020 roku odwołuje się zakaz handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, wprowadzony Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020r w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

§2.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia

 

Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
/~/ Piotr Hojan