Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Informacja

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 12.02.2015 r.

Informacja


Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp. w związku z sygnałami docierającymi od mieszkańców informuje, że nie wywozi na pola uprawne osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.

Nie dysponujemy również informacjami kto jest właścicielem odpadów wywożonych na pola w okolicach Grodziska Wlkp. Jeśli mieszkańcy mają wątpliwość, co do legalności tych działań powinni poinformować o tym policję lub odpowiednie służby ochrony środowiska.

Jednocześnie informujemy, że GPK Sp. z o. o. posiada umowę na wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych w ramach której odpady z oczyszczalni ścieków są przekazywane i trafiają do Zakładu Recyklingu w Dęborzycach koło Pniew.

Poprawiony: czwartek, 12 lutego 2015 12:57
 

Zmiana numeru JRP

Email Drukuj PDF

Od stycznia 2015 r. zmienił się numer telefonu do Biura Jednostki Realizującej Projekt, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F.

tel. 728 837 448

 

Budowa sieci wodociągowej do Rojewa

Email Drukuj PDF

Trwa budowa ok. 3 km sieci wodociągowej PE  Ø 160 i Ø 110 z Kąkolewa do Rojewa.

Inwestorem i wykonawcą zadania jest Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim.

Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2014 r.

Poprawiony: środa, 30 lipca 2014 09:17
 

Podsumowanie projektu: "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Grodzisk Wielkopolski"

Email Drukuj PDF

W dniu 22 maja 2014 r. w ramach obchodów 10 lat Polski w Unii Europejskiej, w CK Rondo miało miejsce podsumowanie podstawowego zakresu projektu: "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Grodzisk Wielkopolski".

Przybyłych na spotkanie gości przywitali Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański wraz z Prezesem Zarządu GPK Sp. z o. o. – Andrzejem Cichosem. Następnie goście zostali zaproszeni na krótką wycieczkę autokarem po inwestycjach zrealizowanych w ramach projektu przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o..

Pierwszy przystanek był w Zdroju przy tłoczni ścieków. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali Pani Sołtys Zdroju Justyna Kandulska wraz z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Kineckim. Krótko o inwestycji opowiedział Prezes Andrzej Cichos. Kolejnym przystankiem była oczyszczalnia ścieków na ul. Kościańskiej w Grodzisku Wlkp., która została rozbudowana i zmodernizowana w latach 2010-2013.

Następnie goście zostali zaproszeni do CK Rondo, gdzie szczegółowo o projekcie opowiedzieli Burmistrz Henryk Szymański i Prezes Andrzej Cichos.

Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Grodzisk Wielkopolski” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Poprawiony: poniedziałek, 26 maja 2014 11:04
 

Relacja z "Dni otwartych"

Email Drukuj PDF

W dniu 08.05.2014 r. młodzież z grodziskich szkół, w ramach "Dni otwartych", odwiedziła Oczyszczalnię Ścieków w Grodzisku Wlkp.

Poprawiony: poniedziałek, 19 maja 2014 08:16
 

Wymiana wodomierzy

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. informuje, że na terenie Grodziska Wielkopolskiego przeprowadza wymianę wodomierzy na wodomierze objętościowe klasy C z odczytem radiowym.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokalu, w którym znajduje się wodomierz, w celu przeprowadzenia prac instalacyjnych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 61 44 47 186 wewn. 31 lub 602 646 311 (po godz. 15:00).

Obecnie wymieniane są wodomierze w rejonie ulic:

- Mikołajczyka
- Kraszewskiego
- Krzywa
- Mickiewicza
- Ogrodowa
- Staszica
- Wawrzyniaka
- Polna
- Poznańska
- Półwiejska
- Rakoniewicka
- Więzienna
- Wypoczynkowa
- Żwirowa
- Żwirki i Wigury
- Zielona
- Nowy Świat
- Nowe Osiedle
- Plac Św.Anny

Poprawiony: wtorek, 31 marca 2015 04:41
 
Więcej artykułów…


Strona 6 z 7