Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Nabór na stanowisko: Pracownik Stacji Uzdatniania Wody - operator

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko

Pracownik Stacji Uzdatniania Wody - operator

Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski., ul. Kościańska 32

Wymagania:

 • znajomość urządzeń ujęć wody, SUW, pompowni i zbiorników sieciowych oraz zasad ich obsługi, eksploatacji, utrzymania,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • wykształcenie min. zawodowe elektryczne, sanitarne (monter sieci wod–kan, hydraulik) ,

 • doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku min 1 rok,

 • samodzielność, dyspozycyjność i motywacja do pracy,

 • odpowiedzialność i zaangażowanie,

 • dokładność i rzetelność, odporność na stres w sytuacjach awaryjnych,

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

 • udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje,

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń,

 • wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,

 • pakiet świadczeń socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • w okresie zimowym bony regeneracyjne,

 • wpłatę dodatkową do PPK finansowaną przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

 • CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej – informacje, o których mowa w 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Aplikacyjne należy złożyć do dnia 07.12.2020 r.

 

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. ,ul. Kościańska 32 62-065 Grodzisk Wielkopolski, przesłać na adres email mz@gpk.biz.pl lub złożyć za pośrednictwem portalu olx.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałki do piątku w:

- dziale kadr i płac pod numerem tel. 61 44 47 186 wew. 213 w godzinach od 7.00 do 10.00 lub wysyłać pytania na adres: magdalena.zieleskiewicz@gpk.biz.pl

- dziale produkcji wody pod numerem 570 398 160 w godzinach od 7.00 do 15.00 lub wysyłać pytania na adres: andrzej.smolarek@gpk.biz.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065), przy ul. Kościańskiej 32. Z administratorem można skontaktować się mailowo:biuro@gpk.biz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@grodzisk.wlkp.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji – dokumenty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca po zakończonej rekrutacji, w przypadku ich nieodebrania,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Poprawiony: wtorek, 24 listopada 2020 11:08
 

Nabór na stanowisko Pracownik drogowy - Kierowca samochodu ciężarowego Kat. C

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

Pracownik drogowy - Kierowca samochodu ciężarowego Kat. C

Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski., ul. Kościańska 32

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii C,

 • aktualne szkolenie dla osób kierujących samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 tony,

 • wykształcenie zawodowe lub techniczne,

 • doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku min 1 rok,

 • znajomość przepisów czasu pracy kierowców oraz obsługi tachografów,

 • samodzielność, dyspozycyjność i motywacja do pracy,

 • odpowiedzialność i zaangażowanie,

 • dokładność i rzetelność,

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

 • udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje,

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń,

 • wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,

 • pakiet świadczeń socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • w okresie zimowym bony regeneracyjne,

 • wpłatę dodatkową do PPK finansowaną przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

 

 • CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej – informacje, o których mowa w 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Aplikacyjne należy złożyć do dnia 30.11.2020 r.

 

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. ,ul. Kościańska 32 62-065 Grodzisk Wielkopolski, przesłać na adres email mz@gpk.biz.pl lub złożyć za pośrednictwem portalu olx.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałki do piątku w:

- dziale kadr i płac pod numerem tel. 61 44 47 186 wew. 213 w godzinach od 7.00 do 10.00 lub wysyłać pytania na adres: magdalena.zieleskiewicz@gpk.biz.pl

- dziale usług miejskich pod numerem 660 549 320 w godzinach od 7.00 do 15.00 lub wysyłać pytania na adres: leszek.pawlak@gpk.biz.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065), przy ul. Kościańskiej 32. Z administratorem można skontaktować się mailowo:biuro@gpk.biz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@grodzisk.wlkp.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji – dokumenty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca po zakończonej rekrutacji, w przypadku ich nieodebrania,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.


Poprawiony: czwartek, 19 listopada 2020 12:27
 

Odczyty wodomierzy

Email Drukuj PDF

Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, że w trosce o zdrowie klientów oraz pracowników firmy, nie będą dokonywane ręczne odczyty wodomierzy u indywidualnych odbiorców. Wszędzie tam, gdzie na ma możliwości dokonania odczytu drogą radiową, bądź z uwagi na awarię nakładki radiowej odczyt nie został zapisany, faktury zostaną wystawione według średniego zużycia z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

 

Nowy Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych

Email Drukuj PDF

Z dniem 01.10.2020 r. w życie wchodzi nowy Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych.

Zmianie ulega również cennik.

 

Poniżej zamieszczamy linki do plików:

Regulamin

Cennik

Lokalizacja słupów ogłoszeniowych

Klauzula informacyjna

Zlecenie

Zlecenie (edytowalne)

Zlecenie dla firm

Zlecenie dla firm (edytowalne)

Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2020 10:50
 

Informacja dot. Targowiska

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 08.05.2020 r.

Informacja Administratora Targowiska dotycząca zasad rozmieszczenia stoisk handlowych oraz klientów dokonujących zakupy w okresie pandemii na
Targowisku Miejskim  w Grodzisku Wlkp.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zobowiązuje sprzedawców i klientów do bezwzględnego stosowania się do zasad prowadzenia handlu na placu targowym tzn.:

 

 1. Stosować się do poleceń obsługi targowiska w związku z przydziałem miejsc do handlu.
 2. W przydziale miejsc pierwszeństwo nabywają sprzedawcy, którzy posiadali rezerwację miejsc targowych przed stanem pandemii.
 3. Pomiędzy stanowiskami zachować odległość min. 2 metrów wolnej powierzchni.
 4. Sprzedający powinien zwracać uwagę kupującym,  którzy nie stosują się do zachowania dystansu 2 m pomiędzy innymi osobami.
 5. Sprzedający mają obowiązek stosować środki dezynfekcyjne, rękawiczki oraz maseczki zakrywające usta i nos.
 6. Produkty winny byś pakowane i podawane przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z towarami.
 7. Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
 8. Do obowiązków należy pozostawienie zajmowanego stanowiska w należytym porządku.
 9. Wszelkie odpady po sprzedaży towarów sprzedający ma obowiązek zabrać.
 10. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
 11. Zachować bezpieczną odległość klient - sprzedawca, sprzedawca - sprzedawca (min. 1,5 m)
 12. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.
 13. Klienci powinni przychodzić z listą zakupów w celu zapewnienia szybszej rotacji osób korzystających z placu targowego.
 14. Klienci mają obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek oraz dezynfekcji rąk na wejściach.
 15. Przymierzalnia na targowisku będzie nieczynna.
 16. Stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących oraz wytycznych ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i przestrzeganie podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych.

 

UWAGA!
Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie żywnością!

 

Nie stosowanie się do zaleceń Administratora grozi utratą miejsc do handlu w następnych terminach.

 

Komunikat

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim


Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2020r w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, informuję, że z dniem 12 maja 2020 r odwołuje się zakaz handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty.

Handel na targowisku może się odbywać przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa tj.:

-   zakrycie nosa i twarzy

-   zachowania 2 metrów odległości od innych osób

-   zachowania minimum 1,5 metra odległości klient - sprzedawca

-   limit 4 osób na jedno stoisko handlowe

-   obowiązek noszenia rękawiczek na targowisku

 


Strona 1 z 8