Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Nowe wnioski

Email Drukuj PDF

W związku ze zmianą przepisów, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. wprowadza od 1 lutego 2021 r. nowe druki wniosków:

wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowe/kanalizacyjnej (wersja edytowalna)

- wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków (wersja edytowalna).

Poprawiony: środa, 17 lutego 2021 12:20
 

Przekazanie laptopów

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zakupiło 11 laptopów, które we wtorek 22 grudnia 2020 roku przekazało Gminie Grodzisk Wielkopolski na potrzeby grodziskich placówek oświatowych. Umowę przekazania podpisali w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim: Prezes GPK Andrzej Cichos i Wiceprezes Zarządu  Artur Cyfert oraz Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan.

Poprawiony: środa, 23 grudnia 2020 06:35
 

Odczyty wodomierzy

Email Drukuj PDF

Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, że w trosce o zdrowie klientów oraz pracowników firmy, nie będą dokonywane ręczne odczyty wodomierzy u indywidualnych odbiorców. Wszędzie tam, gdzie na ma możliwości dokonania odczytu drogą radiową, bądź z uwagi na awarię nakładki radiowej odczyt nie został zapisany, faktury zostaną wystawione według średniego zużycia z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

 

Nowy Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych

Email Drukuj PDF

Z dniem 01.10.2020 r. w życie wchodzi nowy Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych.

Zmianie ulega również cennik.

 

Poniżej zamieszczamy linki do plików:

Regulamin

Cennik

Lokalizacja słupów ogłoszeniowych

Klauzula informacyjna

Zlecenie

Zlecenie (edytowalne)

Zlecenie dla firm

Zlecenie dla firm (edytowalne)

Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2020 10:50
 

Informacja dot. Targowiska

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 08.05.2020 r.

Informacja Administratora Targowiska dotycząca zasad rozmieszczenia stoisk handlowych oraz klientów dokonujących zakupy w okresie pandemii na
Targowisku Miejskim  w Grodzisku Wlkp.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zobowiązuje sprzedawców i klientów do bezwzględnego stosowania się do zasad prowadzenia handlu na placu targowym tzn.:

 

 1. Stosować się do poleceń obsługi targowiska w związku z przydziałem miejsc do handlu.
 2. W przydziale miejsc pierwszeństwo nabywają sprzedawcy, którzy posiadali rezerwację miejsc targowych przed stanem pandemii.
 3. Pomiędzy stanowiskami zachować odległość min. 2 metrów wolnej powierzchni.
 4. Sprzedający powinien zwracać uwagę kupującym,  którzy nie stosują się do zachowania dystansu 2 m pomiędzy innymi osobami.
 5. Sprzedający mają obowiązek stosować środki dezynfekcyjne, rękawiczki oraz maseczki zakrywające usta i nos.
 6. Produkty winny byś pakowane i podawane przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z towarami.
 7. Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
 8. Do obowiązków należy pozostawienie zajmowanego stanowiska w należytym porządku.
 9. Wszelkie odpady po sprzedaży towarów sprzedający ma obowiązek zabrać.
 10. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
 11. Zachować bezpieczną odległość klient - sprzedawca, sprzedawca - sprzedawca (min. 1,5 m)
 12. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.
 13. Klienci powinni przychodzić z listą zakupów w celu zapewnienia szybszej rotacji osób korzystających z placu targowego.
 14. Klienci mają obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek oraz dezynfekcji rąk na wejściach.
 15. Przymierzalnia na targowisku będzie nieczynna.
 16. Stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących oraz wytycznych ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i przestrzeganie podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych.

 

UWAGA!
Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie żywnością!

 

Nie stosowanie się do zaleceń Administratora grozi utratą miejsc do handlu w następnych terminach.

 

Komunikat

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim


Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2020r w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, informuję, że z dniem 12 maja 2020 r odwołuje się zakaz handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty.

Handel na targowisku może się odbywać przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa tj.:

-   zakrycie nosa i twarzy

-   zachowania 2 metrów odległości od innych osób

-   zachowania minimum 1,5 metra odległości klient - sprzedawca

-   limit 4 osób na jedno stoisko handlowe

-   obowiązek noszenia rękawiczek na targowisku

 


Strona 1 z 8